วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบการทำขนมไทย
 

 

1. น้ำตาล ชนิดของน้ำตาลที่ใช้ในการประกอบอาหารมีหลายลักษณะ ความสำคัญของน้ำตาลกับขนมหวานโดยคือ ทำให้อาหารมีรสหวาน เช่น เพิ่มความอร่อย ทำให้แป้งนุ่มอาหารอร่อยใสขึ้น ตกแต่งให้อาหารสวยงาม เคลือบไม่ให้อาหารแห้ง ทำให้อาหารมีสีสวย มีกลิ่นหอม น้ำตาลที่ใช้ประกอบขนมหวาน คือ

 

 1.1 น้ำตาลทราย

 1.2 น้ำตาลไม่ตกผลึก(น้ำตาลปีบ)

 1.3 น้ำเชื่อม

 

2. แป้ง