ขนมมงคล 9 ชนิด

posted on 16 Aug 2009 13:13 by firnfirn in knowledge
 
ขนมมงคล 9 ชนิด
 
 
     ขนมไทย  เอกลักษณ์ของความเป็นไทย นอกจากจะมีความงดงาม วิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถันในทุกขั้นตอนการทำแล้ว ยังมีรสชาติที่อร่อย หอมพืชพรรณธรรมชาติ และกลิ่นอบรำ่ำควันเทียน อีกทั้งขนมแต่ละชนิดยังมีชื่อเรียกที่บ่บอกถึงคุณค่าและแผงไปด้วยความหมายอันเป็นสิริมงคล
     คำว่า "มงคล" หมายถึงสิ่งที่นำมาซึ่งความดีงาม ความเจริญรุ่งเรือง ส่ง "ขนมมงคล" หมายถึง ขนมไทยที่นำไปใช้ประกอบเครื่องคาวหวาน ถวายพระ เลี้ยงแขก ในงานพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส งานบวช หรืองานขึ้นบ้านใหม่
 เป็นต้น โดยจะต้องเลือกใช้ขนมไทยที่มีีชื่อไพเราะและเป็ฯสิริมงคล ดังเช่น "ขนมมงคล 9 อย่าง"
  1. ทองหยิบ
  2. ทองหยอด
  3. ฝอยทอง
  4. ขนมชั้น
  5. ขนมทองเอก
  6. ขนมเม็ดขนุน
  7. ขนมจ่ามงกุฏ
  8. ขนมถ้วยฟู
  9. ขนมเสน่ห์จันทร์
 
 
credit :  http://student.nu.ac.th/Bankhanom/SaraNarue/mongkol.htm

Comment

Comment:

Tweet